Có những ngày hồn nhiên như thể
Giọt cà phê không chịu đắng trong lòng
Mình gặp nhau giữa một chiều thơ dại
Nắng dịu dàng trên con phố mùa đông