Trống ko !!! 14/2/2019

Anh chả thấy gì ?
Khi chiều hoàng hôn nay vắng lặng
14/2 bản tình ca cũ kĩ ai gọi tên?
Anh lướt qua fb ...mỗi từng đêm
Ngoài đó kêu gì ?Tim mình giờ hoang vắng
Anh chả thấy gì ?
Em giờ còn đó ko ?
Tiếng vọng đêm tan một giấc mơ ...buồm