Mười năm rồi ta về lại chốn cũ
Nét thời gian phủ lối xưa hoang tàn
Ta thẩn thờ trong ý nghĩ miên man
Tìm đâu thấy những bạn thời niên thiếu?