Ngày nào A còn long bong thả thính lung tung bây giờ 2 con rồi. Hp wa nhaaaa