Hôm nay đọc được tin ông qua đời thấy nhớ những khi ông qua VN giới thiệu về ẩm thực VN cho thế giới, 61 tuổi còn trẻ mà đã tự kết thúc cuộc đời của mình. Mỗi cuộc đời dù sang hay nghèo đều có những điều không như ý .


RIP Anthony Bourdain.