Năm vừa qua là một năm khủng khiếp ,còn lây lan sang năm nay.
Mình muốn chết quá,thực sự cuộc sống của mình giờ bế tắc sao trên đời này có kẻ lại sống ác như vậy chứ, có ai có thể nói cho mình biết thế giới này vẫn còn tồn tại những loài Quỷ Dữ còn mình... Mình tin là loài Quỷ Dữ đó vẫn tồn tại ngay nơi mình đang sống..