Có một ký tụ unicode của ngôn ngữ Ấn độ như hình đính kèm khi gởi qua Imessages, facebook messages hay whatsapp sẽ làm Iphone bị lỗi đứng điện thoại hay khóa Messages, nên có thấy có tin nhắn lạ và ký tự không rõ nên xóa chứ đừng mởi