Leon nhờ các bạn các anh các chị, các cháu vào đăng ký kênh này giúp leon sớm đạt được 1000 sup theo quy định mới của youtube nhé.
Thân Leon