Trích Nguyên văn bởi View Post
Một mình cũng như chỉ nắm 1 sợi dây vậy, không thể tự kéo căng. Hạnh phúc một mình cần nỗ lực nhiều lắm lắm luôn ấy. Như để sợi dây chỉ nắm có 1 đầu không bị xuống đất cần cầm 1 đầu chạy nhanh tít mù ấy. Nhưng chỉ cần 2 người thì kéo nó đơn giản bao nhiêu. Chúc hb sớm tìm được người nắm đầu dây còn lại
Mấy nay Lò có phải vào fb hong. Nick Le manh thời gian gì áh Lò