Đơn giản em hãy sống với bản chất thật của mình,nhìn xung quanh à...rằng mọi người đều tốt cả đó thôi,chẳng hạn mình cười với ai đó chắc chắn rằng họ sẽ vui vẻ lại với mình..Và đừng nghĩ rằng ai cung ghét mình ...Mình tự nhìn lại bản thân xe mình có lỗi gì xấu và càn phải sửa cái lỗi đó...Chị tin chắc rằng quanh em còn có nhiều bạn hiểu em chứ không phải là ghét em..
Chúc em thi tốt và sớm bước vào một tuơng lai đẹp hơn và nhiều người hiểu em ...yêu quý em...