Lời dịch:

Trao người tâm tư, dâng trái tim này
Mông lung thầm ước câu chân tình
Phong ba ngàn sau, biết đâu cơ cầu
Bao ân tình xưa sao khó phai
Duyên tình nặng mang, vương vấn thêm sầu
Nhân sinh - tình ái không chung đường
Trong cơn mộng say, luyến lưu muôn đời
Tan tựa khói sương
Tình dành về người vốn là sai
Rời người hồn này cũng tàn phai
Cười thay cho kiếp duyên ta, định mệnh cuộc đời từ đầu chia hai hướng
Nào đâu không thể nói
Vì ta không nói nên
Từng ký ức từng hạnh phúc thêm niềm đau, cùng nạn kiếp tan thành tro như thiêu thân quên sinh mệnh
Vì tình xưa vẫn mang, giờ ta chẳng lối về
Thì đành quên theo gió trôi xa khuất
Nào đâu không thể nói
Vì ta không nói nên
Cùng giữ lấy từng lời hứa, xin đừng quên và đừng trách không cạnh bên, duyên hai ta không chung đường
Vì tình ta đã trao, Vì ta vẫn nhớ người
Nên sa vào khổ đau
……..
Tình dành về người vốn là sai
Rời người hồn này cũng tàn phai
Cười thay cho kiếp duyên ta, định mệnh cuộc đời từ đầu chia hai hướng
Nào đâu không thể nói
Vì ta không nói nên
Từng ký ức từng hạnh phúc thêm niềm đau, cùng nạn kiếp tan thành tro như thiêu thân quên sinh mệnh
Vì tình xưa vẫn mang, giờ ta chẳng lối về
Thì đành quên theo gió trôi xa khuất
Nào đâu không thể nói
Vì ta không nói nên
Cùng giữ lấy từng lời hứa, xin đừng quên và đừng trách không cạnh bên, duyên hai ta không chung đường
Vì tình ta đã trao, Vì ta vẫn nhớ người
Nên sa vào khổ đau
Vì tình ta đã trao, Vì ta vẫn nhớ người
Nên sa vào khổ đau