Đặt cái tiêu đề vậy thôi, chứ thật ra những bài thơ trong này không phải tên là "Lặng bước"

Bài 1: (by azbuon)
Vô tình quá ta thôi không nhắc nữa
Mà người ta cũng chẳng đến một lần
Vô tình quá nên quên lời đã hứa
Giữa ngã đường…lòng bỗng thấy phân vân..!Người và ta chắc có duyên không phận
Tuổi xuân qua bỏ ta lại một mình
Hoa tươi thắm rồi hoa tàn héo úa
Ta và người…cứ thế cũng lặng thinh..!

Xin đừng nói đổi thay là vốn dĩ
Vì đôi khi chỉ tại bởi lòng người
Ta ước muốn thời gian ơi dừng lại
Giữa lúc này…giữ mãi áng mây trôi..!

Ai Rồi Cũng Khác