đời nó bạc sống nhạt cho nó bớt đau . ở đời khôn khéo chi đâu chẳng qua cũng chĩ hơn nhau chữ phần . mình là mình do mình và vì mình . ăn thua làm gì cho nhọc cái thân. ác giả ác báo mà . nếu bạn cảm thấy BQT cá mè một lứa thì lờ đi là song thôi. vì mình nghĩ bạn vào đây ko phải vì Bqt mà vì nhiều thứ khác hay ho hơn mà phải ko . ai hiểu đc thì hiểu .ko hiểu đc cũng ko sao. miễn là xem song coi như chưa đọc nhé .