Em cứ nghĩ rằng bản thân còn trẻ
Sau những tổn thương, những vấp ngã, đau lòng
Phải sống tốt, cười nhiều thì may mắn
Sẽ đến chẳng cần cầu khẩn có đúng không?

Em cứ nghĩ cho bản thân một chút
Tập sống thản nhiên và kệ những dối lừa
Em là một con người cần hạnh phúc
Thì đừng bận lòng kẻ khác biết hay chưa?

Em phải nhớ yêu chính mình là được
Đừng hỏi bao lâu và yêu đến khi nào
Khi bản thân biết mình còn giá trị
Thì sẽ chẳng buồn và chẳng chịu thương đau.

Em cứ nghĩ là bản thân còn trẻ
Vô tư đi em đời cũng sẽ dịu dàng
Người đã là người dưng và không tốt
Thì tiếc làm gì cái lặng lẽ bước ngang.

Thúy Nhân
#mangxahoivanhoc