Có thể trái tim ta đang bị chinh phục bởi 1 ai đó, 1 người nào đó và trái tim nào đó. Nhưng sự chinh phục đó có thể dài lâu? Tôi tự hỏi chính mình, liệu đây có phải là thứ tình cảm thực sự hay không, có nên ùa theo nó hay không. Và dường như tôi đã không thể chiến thắng nổi tình cảm đó rồi... Và rồi tôi chỉ nhận lại sự bạc bẽo, lạnh lùng, tẻ nhạt mà thôi. Trái tim người ấy giờ đây đang hướng về một ai khác mà không phải là tôi. Tôi buồn, tôi thất vọng, thất vọng vì cái nhạt nhòa từ trong tim."......"....