Tôi luôn muốn vuông tròn đơn giản
Nhưng dòng đời cứ mãi gian nan
Đẩy đưa voi kiến nào ko dứt
Để việc mình dở dở dang dang.

Nghĩ cũng nực cười... sao kỳ quái
Tự sĩ diện có giúp được ai
Mà đề cao... tự mình đau khổ
Rồi trong lòng gào thét đúng sai

Tôi xin...

Làm ơn đi... làm ơn đơn giản
Để mọi thứ sẽ chẳng sang ngang
Để cho tình hồng là êm đẹp
Đám cưới vui tươi, thật nồng nàn

Làm ơn đi...

Lễ giao gia quy cố làm gì
Làm cho đôi lứa dễ chia li
Làm cho 2 nhà khi nhìn mặt
Song mắt nhìn nhau biết nói chi.