Nếu bạn gặp trường hợp tải game hay bổ túc ứng dụng không được. Sau khi restart vẫn không sửa được.


Thử:

Vào setting---> general----> reset----> reset network settings, sau đó restart lại điện thoại và kết nối wifi lại từ đầu.


Nếu vẫn không được thay vì "Reset network setting" thì nhấn vào "Reset all setting", bước này trả lại điện thoại trạng thái như khi mình mới mua phải điền lại tất cả thông tin, nhưng những gì mình có trong điện thoại sẽ không bị mất.


Ps: Thêm một cách là chuyển đổi ngôn ngữ rồi thử lại.