Trong diễn đàn có ai chơi Nova 3 trên điện thoại không? Lâu nay không chơi game nhưng hôm nọ bệnh chơi cái Nova 3 thấy hay

Ps: Ai đang bệnh tốt nhất không nên chơi game, rất dễ bị lên máu tẩu hoả nhập ma