Nếu bạn dùng Iphone và thấy nó chậm lại nên dùng cách sau đây để nó chạy nhanh hơn, chỉ dùng cho máy không có khóa bằng mật mã hay dấu tay:Bấm nút tắt/mở cho đến khi thấy phone hiện nút tắt "Slide to power off" và giữ nút Tắt/mở cho đến khi màn hình quay trở lại bình thường. Làm như vậy để bộ nhớ xóa đi tất cả những gì nó đang còn giữ trong bộ nhớ do vậy máy sẽ chạy nhanh hơn. Đây là cách dùng trên máy tính xưa nay khi gặp trở ngại là tắt máy rút bộ nhớ ra sau đó gắn lại và đây là cách áp dụng trên Iphone, trên điện thoại dùng Android thì chưa biết có giống hay không