Diễn đàn gắn thêm phần đăng video của facebook lên diễn đàn.


Xem video nào bạn muốn đăng lên diễn đàn, chuột phải ngay trên video trong facebook và chọn Show video URL sau đó copy hàng địa chỉ của khung nhỏ nhảy lên.

Muốn đăng trong bài viết trong diễn đàn bạn cần để thẻ
PHP Code:
[fb]hàng số trong địa chỉ mà bạn mới copy vào giữa hai thẻ fb [/fb
ví dụ: địa chỉ copy là https://www.facebook.com/WowNaWowOfficialPage/videos/381791192023688/Chỉ cần hàng copy màu tím trong địa chỉ và bỏ vào trong
PHP Code:
[fb]vào đây[/fb
Sẽ được video như sau:Hy vọng mọi người dùng được, nếu không có thể hỏi thêm trong đây KF sẽ chỉ thêm