mình định đăng ký vào trường dh văn hiến ngành đông phương học mà không biết học phí với chất lượng giảng dạy ntn, cho mình ý kiến với