Grandpa Elliot là nghệ sĩ đường phố nổi tiếng tại US, ông sống tại thành phố New Orlean, tiểu bang Louisiana cách nhà của Kienfa 2:30 lái xe.