Ryan-arcand sống vô gia cư hơn 30 năm, nhưng không ai ngờ anh sáng tác nhạc và đôi bàn tay chơi Piano điêu luyện.