Ai đang dùng Iphone nhớ đừng có nâng cấp lên phiên bản 9OS khi nó phát hành, hiện giờ phiên bản beta đã ra, có nhiểu cái hay nhưng quan trọng là nó hút bin rất nhiều, để khoảng 5 tiếng nó hút mất 80%. Tạm thời là như vậy, nếu có ai muốn thử cũng nên chờ từ từ khi thấy OK hẳn nâng cấp .