Kho truyện Nhí Nhố từ thời tiền sử nhé

http://www.matnauhoctro.com/4rum/arc....php/f-21.html