Không ngờ hồi xưa mà sốc hơn bây giờ


Đừng đùa với ong, nó chích phù mỏNhìn con này tội nghiệp quá