.
.
.
.
.
.
.
.
”Rồi sẽ đến một ngày. Người phụ nữ từng yêu bạn hết lòng không còn cần sự quan tâm của bạn, không cần sự dịu dàng của bạn.
Vì phụ nữ một khi đã quen với cô đơn, thì việc có ai ở bên cạnh hay không, chẳng còn quan trọng”