Một mình một thế giới. Cảm giác lạc lõng tới cực điểm. Buồn một chút.