11:12am 29/12/2019

- Sắp hết năm rồi, vài ngày nữa là sang tuổi mới. Vẫn chưa có người yêu.

- Công việc sao nhỉ ? Bị 1 em nhân viên tuổi đời còn rất trẻ nói xấu, bêu rếu khắp nơi. Mình chọn cách im lặng để xem được tới đâu. Tự hỏi tuổi đời còn rất trẻ, mới vào công ty vài tháng, sao lại bất chấp mà leo lên cao như vậy. Luôn đóng vai người bị hại, không lẽ giấu được mãi sao. Tiếc cho một bạn trẻ.

- Chắc qua năm tìm việc khác, chú và bà nội đều bảo không nên bận suốt như vậy, hại người. Tìm việc khác nhẹ nhàng lương cao hơn thì làm. Còn lấy chồng nữa. Bị nhắc suốt, bận tới mức chẳng có thời gian sang nhà chú chơi với bà. 30 tuổi rồi mà vẫn như còn bé, ai cũng lo cho. Nhiều khi mệt tới mức muổn bỏ hết, thế rồi lại ráng gắng gượng vì thế này thôi đấy.

- Rất mập. Béo tròn quay. Tết không mặc được áo dài rồi