Hiện host vohinh đã bị đóng chức năng reg acc vì có nhiều người lạ sử dụng, bạn nào có nhu cầu reg để upload nhạc vui lòng liên hệ Y!M: planetvn để được hỗ trợ.

Khi liên hệ vui lòng nói rõ acc ở HHT.COM

Thân!