Thi đại học thì là chắc rồi, nhưng chọn trường nào? Các vị phụ huynh ở nhà thì muốn thi trường nào "danh giá" hức...... trường đó tỉ lệ chọi cao lắm.
Em thi khối D, chuộng mấy ngành liên quan đến thương mại, ngoại giao, mọi người tư vấn giùm em thi trường gì đi