Do lực lượng quá mỏng mà số Topic lại quá lớn đôi khi Mods không thể kiểm soát hết số link của các Topic đã có trong Room được.

Vậy nên nếu các bạn có lang thang nghe nhạc trong Sub mà thấy link die sau khi đã thử F5 vài lần thì mong các bạn thông báo tên Topic đó tại đây. Mọi sự đóng góp của các bạn dù là nhỏ đều rất quý báu cho quá trình xây dựng Sub Việt Rap lớn mạnh hơn.

Nếu ai có Host server chất lượng thì mong các bạn chuyển toàn bộ link nhạc của mình lên đó để đảm bảo sự ổn định


Khi post bài tại đây mong các bạn post theo như sau :


+ Tên Topic + link đến Topic đó
+ [ Tên chủ Topic đó để người Post có thể biết tình trạng của link mình


Một lần nữa xin cám ơn sự đóng góp của các bạn

Thân!