Tôi thật ngốc khi vẫn tin rằng,
Trên thế gian em là đẹp nhất.
Nào ngờ đâu trong một gốc khuất,
Có một người còn đẹp hơn em.