suy nghỉ của em trong truyện"lặng lẽ sa pa" của nguyễn thành long:icry::icry: