Chắc các bạn cũng cho rằng toán ngữ pháp làm phiền cuộc đời hơn toán pháp.