When you feel you're alone
cut off from this cruel world
your instincts telling you to run

Listen to you heart
Those angel voices
They'll say to you
they'll be your guider...

back home where life leaves us blind
love keeps us kind
it keeps us kind !

when you suffered it all
and your spirit is breaking
you're growing desperate from the fight

Remember your love
and you always will be

this melody will always bring
you right back home

When life leaves us blind
Love, keeps us kind!
When life leaves us blind
Love keeps us kind!

Ohhhhhh Ohhhhhhh!
Ohhhhhhh Ohhhhhh!

Ohhhhhh Ohhhhhhh!


Khi em cảm thấy mình cô đơn
Hãy rời khỏi thế giới ác nghiệt này
Bản năng nói rằng em hãy chạy đi

Hãy lắng nghe trái tim em
Những giọng nói thiên thần
Chúng sẽ nói với em

Chúng sẽ trở thành người chỉ lối em...
Trở về nhà nơi cuộc sống rời xa những mù quáng
Tình yêu giữ lại bản chất của chúng ta
Nó giữ lại bản chất của chúng ta

Khi em đã chịu đựng tất cả
Và linh hồn em đang tan nát
Em đang trở lên tuyệt vọng tử những cuộc đấu đá

Hãy ghi nhớ tình yêu của em

Và em sẽ luôn là thế
Giai điệu này sẽ luôn mang
Em trở về nhà đó

Khi cuộc sống rời xa những cám dỗ
Tình yêu giữ lại bản chất của chúng ta
Khi cuộc sống rời xa những cám dỗ
Tình yêu giữ lại bản chất của chúng ta

Ôiiiiiiiiii Ôiiiiiiiiii!

Ôiiiiiiiiii Ôiiiiiiiiii!
Ôiiiiiiiiii Ôiiiiiiiiii!