Em thích tiếng Pháp lắm nhưng chẳng có điều kiện để học tử tế có ai dạy em đc không nếu ổn thì em tks nhiều !!!!!!!!!!!!