User Tag List

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Cach phan biet cac chat hoa hoc

 1. #1
  Bé còn quấn tã Secret_x's Avatar
  Tham gia ngày
  Jun 2010
  Nơi Cư Ngụ
  sinh dau o do
  Bài gởi
  11
  Đô
  5,942
  Tài khoản Tiết Kiệm
  0
  Cảm ơn / Thích
  Đề cập
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Points
  0 (0 Banked)

  Thumbs up Cach phan biet cac chat hoa hoc

  cách nhận biết Cl2:
  thuốc thử:quỳ tím ẩm...
  hiện tượng: Quỳ tím hóa đỏ rồi mất màu(Cl2+H2O --> HClO+HCl)!!!

  1. Nhận biết NH3
  - Dung dịch phenolphtalein: Dung dịch phenolphtalein từ màu tím hồng chuyển sang không màu
  - Quỳ tím: Làm xanh giấy quỳ tím
  - Giấy tẩm dung dịch HCl: Có khói trắng xuất hiện
  NH3 + HCl → NH4Cl (tinh thể muối)
  - Dung dịch muối Fe2+: Tạo dung dịch có màu trắng xanh do NH3 bị dung dịch muối Fe2+ hấp thụ
  2NH3 + Fe2+ + 2H2O → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2NH4+

  2. Nhận biết SO3
  - Dung dịch BaCl2: Tạo kết tủa trắng, bền, không phân hủy

  3. Nhận biết H2S
  - Giấy tẩm Pb(NO3)2: Làm đen giấy tẩm
  H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + HNO3

  4. Nhận biết O3, Cl2
  - Dung dịch KI: Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
  O3 + 2KI + H2O → 2KOH + O2↑ + I2
  Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
  I2 sau khi sinh ra thì làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột

  5. Nhận biết SO2
  - Dung dịch Br2: Làm nhạt màu đỏ nâu của dung dịch Br2
  SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
  - Dung dịch KMnO4: Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím
  5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
  - Dung dịch H2S: Tạo bột màu vàng
  SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O
  - Dung dịch I2: Nhạt màu vàng của dung dịch I2
  SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI
  - Dung dịch Ca(OH)2 dư: Làm cho nước vôi trong bị vẩn đục
  SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

  8. Nhận biết NO2
  - H2O, O2, Cu: NO2 tan tốt trong nước với sự hiện diện của không khí, dung dịch sinh ra hòa tan Cu nhanh chóng
  4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3
  8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

  9. Nhận biết NO
  - Khí O2: Hóa nâu khi gặp O2
  2NO + O2 → 2NO2↑ (màu nâu)
  - Dung dịch muối Fe2+: Bị hấp thụ bởi dung dịch muối Fe2+ tạo phức hợp màu đỏ sẫm
  Fe2+ + NO → [Fe(NO)]2+

  10. Nhận biết H2, CH4
  - Bột CuO nung nóng và dư: - Cháy trong CuO nóng là cho CuO màu đen chuyển sang màu đỏ của Cu
  H2 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + H2O
  CH4 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + CO2↑ + H2O
  Riêng CH4 có tạo ra khí CO2 làm đục nước vôi trong có dư

  11. Nhận biết N2, O2
  - Dùng tàn đóm que diêm:
  N2 làm tắt nhanh tàn đóm que diêm
  O2 làm bùng cháy tàn đóm que diêm.

  Fe(OH)2 màu trắng xanh
  Fe(OH)3 màu đỏ nâu
  Ag3PO4 (vàng)
  Ag2S màu đen
  AgCl, BaSO4, PbCl2, NaHCO3, CaCO3,......... màu trắng
  I2 rắn màu tím thì fải
  dd Br2 có màu da cam hoặc đỏ nâu tùy nồng độ
  ...........................
  AgBr vàng nhạt
  AgI vàng
  Ag2S đen
  K2MnO4 : lục thẫm
  KMnO4 :tím
  Mn2+: vàng nhạt
  Zn2+ :trắng
  Al3+: trắng
  màu của muối sunfua
  _Đen: CuS ,FeS ,Fe2S3 ,Ag2S ,PbS ,HgS
  _Hồng: MnS
  _Nâu: SnS
  _Trắng: ZnS
  _Vàng: CdS
  1 số muối khi đốt thì cháy với các ngọn lửa màu khác nhau muối Ca2+ thì cháy với ngọn lửa màu cam, Na thì ngọn lửa màu vàng, K ngọn lửa màu tím......
  Còn một số muối có màu nữa :
  _ Cu2+ có màu xanh lam
  _ Cu1+ có màu đỏ gạch
  _ Fe3+ màu đỏ nâu
  _ Fe2+ màu trắng xanh
  _ Ni2+ lục nhạt
  _ Cr3+ màu lục
  _ Co2+ màu hồng
  _ MnO4- màu tím
  _ CrO4 2- màu vàng
  Thuốc thử Phương trình phản ứng Hiện tượng

  Fe2+ OH-
  Kết tủa màu lục nhạt
  Fe3+ OH-
  Kết tủa màu nâu đỏ
  Mg2+ OH-
  Kết tủa màu trắng
  Na,Na+ Ngọn lửa đèn cồn Ngọn lửa màu vàng
  K, K+ Ngọn lửa đèn cồn Ngọn lửa màu tím
  Cd2+ S2-
  Kết tủa màu vàng
  Ca2+ CO32-
  Kết tủa màu trắng
  Al dd OH-
  Sủi bọt khí
  Al3+ OH-
  Kết tủa màu trắng sau đó tan trong dd OH- dư
  Zn2+ OH-
  Kết tủa màu trắng sau đó tan trong dd OH- dư
  Pb2+ S2-
  Kết tủa màu đen
  Cu2+ OH-
  Kết tủa màu xanh
  Hg2+ I-
  Kết tủa màu đỏ
  Ag+ Cl-
  Kết tủa màu trắng
  NH4+ OH-
  Khí mùi khai
  Ba2+ SO42-
  Kết tủa màu trắng
  Sr2+ SO42-
  Kết tủa màu trắng
  SO42- Ba2+
  Kết tủa màu trắng
  2. SO3 dd Ba2+
  Kết tủa màu trắng
  SO2(Ko màu) tác dụng với dd Brom
  dd brom mất màu
  H2S Pb2+
  Kết tủa màu đen
  SO32- dd brom
  hoặc Ba2+,Ca2+ SO32- +Br2+ H2O --> 2H+ +SO42-+2Br-
  Mất màu dd brom
  Kết tủa màu trắng

  3. CO32- Ca2+
  Kết tủa màu trắng

  CO2 dd Ca(OH)2
  Kết tủa màu trắng

  PO43- Ag+
  Kết tủa màu vàng

  I- Ag+
  Kết tủa vàng đậm

  Br- Ag+
  Kết tủa màu vàng nhạt

  Cl- Ag+
  Kết tủa màu trắng

  NH3 Quỳ tím ẩm Làm xanh quỳ tím

  ----------------------------

  a) dung dịch: HF, HCl, NaCl, NaOH, Ba(NO3)2
  b) dung dịch: CuCI2, ZnSO4, AgNO3, FeBr2, HBr
  c) khí: O2, SO2, CI2, HCI, H2S
  b) GIai
  a/ dùng quỳ tím nhận biết được
  + (đỏ): HCl, HF => dùng dd AgNO3 nhận biết được HCl (kết tua trắng), HF o hiện tượng
  HCl + AgNO3 ------> AgCl + HNO3
  + k đổi mau quỳ: Ba(NO)3, NaCl=> dùng dd H2SO4 nhận biết được Ba(NO)3 (kết tua trang), NaCl O hien tuong
  Ba(NO)3 + H2SO4 -------> BaSO4 + HNO3
  +(xanh): NaOH
  c/
  +dùng que đóm nhận biết được O2
  + sục các khí còn lò wa dd Ca(OH)2 nhận biết được SO2
  + Đốt 3 khí còn lai (thiếu O2), nhận biết được H2S
  H2S + O2 ---------> S (vàng) + H2O
  + Dùng quyø tím ẩm, nhận biết được khí HCl

  Hoà vào nước:
  + Tan tạo dd đục: Ca
  + Tan tạo dd ko màu: Na
  + Ko tan trong nước: Al, Fe
  Dùng NaOH để nhận biết Al và Fe.
  + Al tan trong dd NaOH tạo khí thoát ra.
  + Fe ko tan trong dd NaOH.

  Hãy nhận biết các chất sau bằng PPHH:
  a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5
  b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2

  a) Cho lần lượt hai chất trên vào nước.
  Sau đó dùng quỳ tím thử
  + Nếu quỳ tím chuyển xanh thì đó là dd Ca(OH)_ chất vừa bỏ vào CaO
  + Nếu quỳ tím chuyển hồng thì đó là dd H_3PO_4 chất vừa bỏ vào P_2O_5
  Các phương trình hóa học
  CaO+H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 \\ P_2O_5+3H_ 2H_3PO_4

  b) Dẫn hai khí qua dd Ca(OH)_2 KOH, \ NaOH, \ Ba(OH)2 )
  + Chất tạo kết tủa không tan trong nước là [SO_2
  + Chất không có hiện tượng gì O_2

  Chj? co' jm lang là cach' tốt nhat de an ui nguoi khac

 2. #2
  Bé còn quấn tã
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  10
  Đô
  799
  Tài khoản Tiết Kiệm
  0
  Cảm ơn / Thích
  Đề cập
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Points
  0 (0 Banked)

  Default

  cũng hay đấy nhưng đây nhớ hết rồi..........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được quyền đăng bài
 • Bạn không được quyền trả lời bài viết
 • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
 • Bạn không được quyền sửa bài
 •