Thời gian gần đây do tình trạng thiếu Mod của rumz nên kô kiểm soát được những topic post sai chủ đề. Hôm nay ngày 29/7 , thay mặt cho BQT rumz Những Lá Thư Tình xin thông báo dọn dẹp rumz.

1/ Những bài viết sai chính tả , sai thuần phong của tiếng việt đều bị del. Nội quy cũ đã ghi rõ.

2/ Những topic quá ngắn ~> Del.

3/ Những topic viết kô phải những lá thư tình sẽ move về đúng box cho phù hợp.

4/ Nội Quy rumz sẽ thay đổi. Bài viết của các mem có hao hụt là do đợt dọn dẹp này.

Thông báo cho toàn thể mọi người khỏi thắc mắc.

Thân
~*gInNy*~