Nghiêm cấm mua bán, trao đổi điện thoại tại các chuyên mục con ở đây. Diễn đàn đã có Trung Tâm Thương Mại dành cho các thương nhân, đề nghị các bạn đăng bài đúng nơi để tránh bị kỷ luật từ BBT diễn đàn.

BBT HHT