Hôm nay lang thang trên codeproblem thấy cái này khá hay nên vác về đây. Hy vọng có thể giúp cho ai đó

Cái này dùng thay cho session_start(). Điểm nổi bật ngoài truyền session đi giữa main domain và subdomain nó còn có thể giải quyết được timeout của session. Nghĩa là session sẽ không bị detroy

PHP Code:
    function k_session_start ($time 3600$ses ‘MYSES’$site .nhanweb.com”)
    {
    
session_set_cookie_params($time/$site);
    
session_name($ses);
    
session_start();
 
    
// Reset the expiration time upon page load
    
if (isset($_COOKIE[$ses]))
    
setcookie($ses$_COOKIE[$ses], time() + $time/$site);
    } 
Nếu đã config Session của Apache rồi thì khỏi xài cái này chi nữa. Còn chưa config hoặc không thể config (vì nhiều nguyên nhân) thì có thể nghiên cứu thêm hàm này để sử dụng.