Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng ảnh thay đổi mờ ảo trên trang web.... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<script>
/* 
	Original: CodeLifter.com ([email protected])
	Web Site: http://www.codelifter.com 
*/

// set the following variables
// Set slideShowSpeed (milliseconds)
var slideShowSpeed = 5000

// Duration of crossfade (seconds)
var crossFadeDuration = 3

// Specify the image files
var Pic = new Array() // don't touch this
// to add more images, just continue
// the pattern, adding to the array below
Pic[0] = 'logojs.gif'
Pic[1] = 'photo3.jpg'
Pic[2] = 'logojs.gif'
Pic[3] = 'photo5.jpg'
Pic[4] = 'photo2.jpg'

// do not edit anything below this line

var t
var j = 0
var p = Pic.length
var preLoad = new Array()
for (i = 0; i < p; i++){
  preLoad[i] = new Image()
  preLoad[i].src = Pic[i]
}

function runSlideShow(){
  if (document.all){
   document.images.SlideShow.style.filter="blendTrans(duration=2)"
   document.images.SlideShow.style.filter="blendTrans(duration=crossFadeDuration)"
   document.images.SlideShow.filters.blendTrans.Apply()   
  }
  document.images.SlideShow.src = preLoad[j].src
  if (document.all){
   document.images.SlideShow.filters.blendTrans.Play()
  }
  j = j + 1
  if (j > (p-1)) j=0
  t = setTimeout('runSlideShow()', slideShowSpeed)
}
</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Copy mã HTML bên dưới và dán vào khu vực BODY trên trang web của bạn
HTML
Code:
<body onLoad="runSlideShow()">
<img id="VU" src="logojs.gif" name='SlideShow'>
</body>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Bạn có thể xem các mã tương tự bên dưới
- Trình diễn ảnh mờ dần ngẫu nhiên
- Bảng thông báo mờ ảo
- Làm mờ các đối tượng với sự kiện rê chuột
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Hình ảnhTrình diễn ảnh