Thế hệ trẻ có thể rất sáng tạo, phong cách, hiện đại, những thế hệ đi trước không ai không tôn trọng cái quyền đó của các bạn. Nhưng:

“Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”


Câu này phát ra từ Đài tiếng nói Việt Nam suốt bao nhiêu năm nay, đó cũng là mong muốn của bao nhiêu thế hệ người Việt. Box Cảm Nhận Cuộc Sống ở diễn đàn Hoa Học Trò không chấp nhận những bài viết cẩu thả làm bóp méo vốn tiếng Việt. Những bài viết có thiếu ý thức, sử dụng không đúng văn phong tiếng Việt trong box, sẽ tùy thuộc vào mức độ mà bị xóa hoặc sửa lại hoặc chuyển xuống thùng rác.10 QUY TẮC SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT
TRONG BOX CẢM NHẬN CUỘC SỐNG1. Chữ đầu câu viết hoa.

2. Tên riêng viết hoa.

3. Hai chữ tiếp nối nhau chỉ cách nhau một khoảng trống.

4. Dấu chính tả (chấm (.), phẩy (,), hỏi (?), than(!), luôn luôn đi liền theo chữ trước nó.

5. Không bao giờ hai dấu chính tả đi chung với nhau ngoại trừ ba chấm (...) và trường hợp số 9.

6. Dấu chấm (.) dùng để chấm dứt một câu thông thường.

7. Dấu hỏi (?) dùng để chấm dứt một câu hỏi.

8. Dấu phẩy (,) dùng để ngắt một câu thành nhiều đoạn, mục đích câu văn thêm sáng sủa.

9. Dấu chấm than (!) dùng để chấm dứt lời kêu gọi và chấm dứt một lời than. Nếu cần có thể linh động cho đánh vài ba dấu.

10. Một câu văn (dù câu thường hay câu hỏi), tự nó phải đầy đủ ý nghĩa. Không phải muốn chấm hay phẩy ở đâu cũng được.