Trích Nguyên văn bởi ノビタ君 View Post
có bạn nào down truyện này về không, share mình với, link die rùi T______T
email: [email protected]
Oh, so sorry, mình đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích, link die và mình quên save vào máy . Bạn có thể đọc bài viết này ở nick Bè Xỏ Lá, được post ở Đường Vào Tình Yêu. Một lần nữa mình xin lỗi, bài viết mình tâm đắc mà lại ko để link dự phòng.