thì mấy bạn trong nam lập 1 đội đi các 4r khác đều có 4 5 đội bóng mà tớ thấy 4r mình có mỗi 1 đội bọn tớ ngoài này mà bạn bắt vào Cà Mau vs Bình Định thì chết tiền tàu xe mất