Bạn nào có tác phẩm "Không ai sinh ra để làm lính" và "Mùa hạ cuối cùng" của tác giả Ximonop,và tác phẩm"Chiến tranh và hòa bình" cho mình xin với.
Hoặc những tác phẩm tương tự viết về đề tài chiến tranh hiện đại của các dân tộc hen.
Cám ơn trước hen:quax2::icon_cung:!!!