- Tủn : sang năm thi hông làm thêm cái nữa
- Mây : nhất định sẽ ko phụ lòng mong mỏi của sếp
- Tèo : cái này gay à nha . Cơ mà quên nói, đây là quà đôi cho nên quà cưa đôi cho mỗi bên mà