thật ấn tượng!!!!!!
mình không ngờ các bạn làm thơ hay và tràn đầy ý nghĩa như vậy
tui rất ........... ái mộ các bạn