Tiếng lòng con
Thùy Trâm

Cách xa Cha tim tôi quặng nhói
Nói làm sao cho ai hiểu lòng này
Ngày buồn tháng nhớ năm hờn ai
Nay gieo ra cảnh phụ tử đành xa

Cha hỡi Cha tình Cha ôi tha thiết
Biết bao giờ con được gọi lại tiếng Cha?
Ðã bao đêm trằn trọc con khắc khỏi
Hỏi lòng mình có phải đã xa Cha

Ðã xa rồi có phải đã xa rồi
Tôi bậc khóc và chia buồn cùng giọt lệ
Lệ tôi càng tuôn lòng tôi càng sầu khổ
Ðố tình nào cao cả hơn tình Cha

Cha là Phong và Phong cũng là gió
Gió bên ta và ru ta bước vào đời
Lời của gió bao năm tôi vẫn nhớ
Cớ làm sao gió nay nỡ đành xa