Trích Nguyên văn bởi nhunghia View Post
Sao mình không thấy hình
Vẫn còn thấy ở bài đầu tiên